Witamy w przedszkolu i żłobku MiniMadagaskar,

miejscu kameralnym, bezpiecznym i przyjaznym.

Nasza oferta

 „Mów dziecku że jest dobre, mądre, że potrafi...“ (J. Korczak)

 

W naszej placówce staramy się dawać dzieciom poczucie swobody i bezpieczeństwa. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia ciepłej, serdecznej atmosfery. Chcemy aby przy doświadczonym, pełnym pomysłów i zaangażowania zespole pracowników dzieci czuły się szczęśliwe i ważne. Opieramy się na doświadczeniach innych placówek od wielu lat prowadzących z powodzeniem grupy różnowiekowe.

W żłobku kładziemy nacisk na wczesną stymulację dzieci w inspirującym środowisku.

 

Całoroczne

przedszkole niepubliczne

Całoroczny żłobek dla dzieci

wieku od 1 roku do 3 lat

Rozwijamy zmysły i angażujemy dzieci do samodzielnego odkrywania oraz doświadczania siebie. Wpływamy na rozwój emocjonalny, poznawczy i ruchowy. W przedszkolu pracujemy według programu wychowawczo-edukacyjnego (zgodnego z MEN), który obejmuje wszystkie sfery rozwojowe dziecka  poprzez edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, artystyczną, moralno-społeczną oraz zdrowotną.

 

Bardzo ważny jest dla nas wysoki poziom edukacji, wychowania i opieki. Dlatego współpracujemy na co dzień ze specjalistami: psychologiem, logopedą, metodykiem.

Nasza Kadra

 

Nasza Kadra to zespół pełnych entuzjazmu, wykwalifikowanych (zgodnie z wymaganiami MEN) oraz kreatywnych nauczycielek, wychowawczyń i pomocy wychowawców, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja. Wszyscy są pod stałym nadzorem metodycznym. Skupiamy się na działaniach, które wspomagają indywidualny rozwój naszych wychowanków. Stwarzamy dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania, zachęcamy je do podejmowania prób, pokonywania trudności i towarzyszymy w rozumieniu świata. Nie boimy się wyzwań i ciągle pracujemy nad swoimi umiejętnościami osobistymi i zawodowymi.

Poznaj nasze przedszkole MiniMadagaskar

 

Wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, aby przedszkole było dla dziecka tym miejscem, w którym każde czuje się swobodnie i bezpiecznie, ma możliwość współdziałania z innymi i zdobywania umiejętności rozwiązywania konfliktów, szacunku do innych, może zdobywać wiedzę i umiejętności przez aktywne i konstruktywne działania, doświadczanie, wyobraźnię i przeżywanie, może rozwijać uczucia, samodzielność, wytrwałość i adekwatne poczucie własnej wartości a jego rodzice uzyskają wsparcie w trudach wychowania.

 

Wizja dziecka

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” (Phil Bosmans)

Dla nas dziecko jest niepowtarzalną osobą. Potrzebuje stwarzania możliwości i przestrzeni dla swojej aktywności. Chcemy, aby było aktywne i ciekawe świata. Poznawanie i rozwój ma być dla niego procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. Oczywistym dla nas jest fakt, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Staramy się zatem, aby mogli oni uczestniczyć w życiu przedszkola i wspólnie z nami wspierać jego rozwój.

 

Zajęcia w ramach oferty podstawowej

 

Zajęcia dodatkowe

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Realizacja podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej

Gimnastyka

 

Zajęcia ruchu rozwijającego

 

Logopedia – grupowe ćwiczenia ortofoniczne

 

 Stała opieka psychologa

 

Zajęcia relaksacyjne

 

Opowieści ruchowe, zajęcia przy muzyce

 

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia edukacji ekologicznej

 

Pedagogika zabawy

 

Oraz Teatrzyki, Koncerty muzyczne, Wizyty zwierząt, uroczystości z rodzicami, wizyty ciekawych osób,

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Język angielski

 

Język francuski

 

Rytmika

 

Taniec

 

JUDO – od 4 lat

 

Warsztay artystyczne – ceramika

 

Zajęcia informatyczne

 

Spotkania edukacyjne dla rodziców prowadzone przez specjalistów

 

Konsultacje z psychologiem

 

Konsultacje z logopedą

 

Zajęcia szachowe

 

Zajęcia Lego Konstruktor

 

Indywidualna nauka gry na instrumentach

 

Wycieczki autokarowe

 

Pidżama Party - dzieci zostają na noc w placówce

 

Zielone Przedszkole

 

Poznaj nasz Żłobek

 

Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 - 3 lat życia. W żłobku dzieci rozwijają umiejętności, potrzebne w dalszym, codziennym życiu. Spotykają się również, czasami po raz pierwszy, z rówieśnikami. Towarzyszymy dzieciom w bardzo ważnym okresie rozwoju, pomagamy im w procesie kształcenia charakteru, samodzielności. Ułatwiamy poznawanie oraz rozumienie siebie w otaczającym świecie. Nasi wychowawcy to osoby z wykształceniem pedagogicznym, z praktyką w opiece nad małym dzieckiem.

Plan dnia

 

7.00 - 9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy poranne

9.00 - 9.45 – mycie rąk, śniadanie;

9.45 - 10.00 – zabawy na powitanie, integracja grupy

10.00 - 10.30 – zajęcia programowe

10.30 - 11.30 – zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali (muzyka, taniec)

11.30 - 12.00 – mycie rąk, przygotowanie do posiłku, obiad - drugie danie;

12.00 - 14.00 – odpoczynek po obiedzie - zajęcia wyciszające, relaksacja przy muzyce

14.00 - 15.00 – mycie rączek, obiad – zupa

15.00 - 16.00 – zajęcia ogólnorozwojowe (ruchowe, muzyczno – ruchowe, plastyczne)

16.00 - 16.30 – mycie rąk, podwieczorek

16.30 - 18.00 – zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu

Zapewniamy:

 

- Dobrą adaptację dzieci i wsparcie dla rodziców w tym okresie

- Bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne

- Optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju przez różnorodne formy aktywności umysłowej i fizycznej

- Wspieranie potrzeby ciekawości i eksperymentowania

- Profesjonalną opiekę wychowawczą, ogólną stymulację i edukację adekwatną do wieku

- Indywidualne podejście do każdego dziecka

- Dbanie o poczucie własnej wartości

- Edukację przez zabawę

- Uczenie samodzielności

- Wsparcie dla rodziców w trudach wychowania

Lokalizacja, bezpieczeństwo i liczebność grup

 

Nasza kameralna placówka zlokalizowana jest w Piastowie przy trakcie komunikacyjnym prowadzącym z Grodziska Maz, przez Pruszków do Warszawy.

 

Dla potrzeb przedszkola i żłobka zaadaptowane i przystosowane zostały parter i piętro domu jednorodzinnego. W ostatním okresie rozbudowaliśmy budynek o dodatkową salę dla dzieci jak również klatkę schodową wraz z dodatkowymi pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie dla dzieci.

 

Gwarantujemy komfortowe, zgodne z wysokimi standardami warunki lokalowe, dbając jednocześnie o higienę i czystość w budynku. Nasi pracownicy są również przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Sale, w których przebywają dzieci wyposażone są w sprzęty, gry, zabawki edukacyjne. Meble (stoliki, krzesła) oraz toalety przystosowane są dla małych dzieci. Wyposażenie sal posiada stosowne atesty.

Przy budynku placówki znajduje się w pełni wyposażony plac zabaw z częścią dla dzieci młodszych i starszych. Piękne drzewa, krzewy, sprawiają że nasz plac zabaw jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym do wspólnej zabawy i kontaktu z przyrodą.

 

Do naszej placówki zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

W przedszkolu pracujemy w dwóch grupach różnowiekowych od 3 do 6 lat z elastycznym podziałem na dzieci młodsze (Tygryski) i starsze (Żyrafki) - razem 40 dzieci, z uwzględnieniem indywidualnej ścieżki rozwojowej każdego z nich.

Podobnie w żłobku mamy dwie grupy: dzieci najmłodszych i starszych do 30 osób.

Mamy jeszcze wolne miejsca.

Zapisy

 

Zapraszamy do kontaktu telefoniczne z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym. W chwili obecnej prowadzimy już zapisy na rok szkolny 2016/2017. Rekrutacja zaczyna się od początku lutego i będzie trwała do końca lutego lub do wyczerpania miejsc w placówce – liczba miejsc ograniczona.

 

telefon +48 882 000 400

 

lub

 

Mail:

zlobek (at) minimadagaskar.pl

przedszkole (at) minimadagaskar.pl

Galeria

 

Trwają zapisy na rok 2016/2017 - do końca lutego

Zadzoń - 882 000 400

Kontakt

Al. Krakowska 28 05-820 Piastów

Tel. +48 882 000 400

zlobek (at) minimadagaskar.pl

przedszkole (at) minimadagaskar.pl

All right reserved 2015. Projekt i wykonanie agencja interaktywna Korundi